Praca powstała z elementów odrzuconych przy odlewaniu części innej instalacji złożonej z form kulistych, a dokładniej z różnokształtnych balonów. To, co w moim wyobrażeniu miało przypominać wielowymiarowy obiekt badający zagadnienia materii i struktury w rzeczywistości stanowi efekt uboczny. Materiał użyty do pracy to gips. Urzeka mnie jego krucha natura, łatwo ulegająca destrukcji.

Prawdopodobnie nie będzie to obiekt ponadczasowy, który doczeka się wielokrotnej ekspozycji, ale ten zamysł towarzyszył mi przy jego tworzeniu. Praca była wystawiona w Poznaniu w galerii miejskiej UAP (Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu) na wystawie zatytułowanej Efekty Uboczne, gdzie prezentowane były prace artystek i artystów z całej Polski stanowiące części składowe właściwych prac lub po prostu nieoczekiwane rezultaty, jak w moim przypadku.

Autor: Zuzanna Daniela Grochowska
www.behance.net/susangrochowska
https://zuzannagrochowska.com/