„Są mówcy i …mówcy. Ta książka nie jest tylko dla tych co przemawiają publicznie, choć fragmentami czyta się ją jak poradnik. Ta książka pokazuje fenomen komunikacyjny Prezydenta Zełenskiego. Z jednej strony pokazuje warsztat retoryczny, a z drugiej praktycznie pokazuje jak postawa życiowa i wytrwałość uwiarygadnia człowieka, że w chwili próby słuchają go inni, i również inni przywódcy.

Czy jest to książka tylko dla przywódców, liderów? Tak, czyli dla wszystkich, bo każdy komuś przewodzi. Nie, bo pokazuje np. jak ważne jest identyfikowanie się z ludźmi do których mówimy oraz jak ważny jest szacunek do ludzi i ich historii.

Marek Stączek edukuje, namawia, a przede wszystkim pokazuje historyczny moment i postać Prezydenta Ukrainy. Dziękuję!

„Potęgę ulotnych słów” czytałem chwilami połykając kolejne strony, ale czasem przytykały mnie edukacyjne treści teorii komunikacji i prezentacji. Choć całkiem fair wobec czytelnika, autor – na początku książki – podaje że książka to „10 lekcji prezentacji”. Więc jest to pozycja dla ambitnych, którzy chcą zmieniać swoje umiejętności i warsztat prezentacji… a współczesny kontekst i przykłady z historii „wojennego tu i teraz” stają się kanwą i inspiracją. Dla mnie się stały.

Tekst: Wojciech Mikulski
Foto książki: Ewa Milun-Walczak, www.miluna.pl