Aleksander Czekaj od wielu lat posługuje się grafiką warsztatową, która w miarę praktyki przeobrażał za pomocą transformacji cyfrowych, dostosowując technikę do potrzeb projektu, jak i zamysłu artystycznego. Jak sam mówi: ?Technologia umożliwia unowocześnienie dawnych wzorców i uzupełnienie tradycji?. Nie ogranicza się do klasycznie pojmowanego warsztatu graficznego, gdzie podstawowe medium odbicia stanowi papier, lecz eksperymentuje, pozostając stale zafascynowany materią i możliwościami rozszerzenia standardowego dwuwymiarowego obrazu. Faktura odgrywa znaczącą rolę w procesie widzenia trójwymiarowego: Aleksander uzyskuje ją poprzez nawarstwianie środków takich jak lakiery, farby olejne i ftalowe oraz spraye.

Jego inspiracje sięgają czasów odkryć iluzjonistycznych, kiedy to artyści uczyli się grać z odbiorem widzów, sprowadzając ich wyobraźnię do sugerowanych przez twórców wizji. Malarstwo w połączeniu z grafikę dało mu możliwość płynnej wypowiedzi i ekspresji, a także otworzyło drogę do nieskończonych przekształceń wizualnych. Przeobrażeń nie tylko w samym procesie, ale i w postrzeganiu efektów końcowych. Dalej rozumując, działań tak, aby przekształcić początkową dozę niepokoju związaną z wyabstrahowanym światem, zamkniętym w metalowych ramach w fascynację, czujną obserwację i refleksję. Ta praca nie ma się podobać jak mówi artysta, tylko zmuszać do poszukiwania swojej wrażliwości.

Prezentowany na wystawie ?Transcendentny świat? cykl, stanowi podjęcie walki o trzeci wymiar, poprzez zastosowanie dodatkowego elementu, którym jest światło. Światło, jako nowy moduł w pracy, który wydobywa przestrzeń, tworzy nastrój bardziej przekonywujący, niż jakakolwiek struktura malarska. Uwięzione światy, zamknięte w gablocie niczym eksponat są przedstawieniem życia zatrzymanego w tym momencie. Mikrokosmos który posłużył za inspirację do cyklu grafik przestaje być rozpoznawalny i zanika w wyniku daleko idących przekształceń obrazowych. Czy jesteśmy w stanie dojrzeć w graficznej plątaninie abstrakcyjnych form człowieka? Czy to przypadłość ludzka że zawsze szukamy go tam gdzie go nie ma ?

Zapraszamy na wystawę ?Transcendentny świat? do Projektu Galeria Gorgeous przy ulicy Lubelskiej 30/32, 22 lutego o godzinie 19:30 i zachęcamy do zagrania w łamigłówkę obrazową zawartą w instalacjach graficznymi Aleksandra Czekaja.